Skiednis

Toneelvereniging Nij-Libben is vlak na de 2e wereldoorlog opgericht. Het was een voortzetting van de zangvereniging “Harmonie” die in 1907 was ontstaan. In de oorlog waren er geen activiteiten met deze vereniging. Na de bevrijding werden door een aantal bestuursleden van Harmonie de huidige toneelvereniging opgericht. De Friese naam Nij Libben betekent dan ook niets anders dan Nieuw Leven.

Het repertoire van de vereniging bestond in de eerste jaren uit het typische Friese volkstoneel. Eind jaren vijftig kwamen er echte premièrestukken op het repertoire. De bekende toneelschrijver Fedde Bergsma woonde in Jellum en heeft diverse stukken speciaal voor onze toneelvereniging geschreven. Hij regisseerde deze stukken meestal ook in eigen persoon.

In de periode na Bergsma tot en met eind jaren negentig werden er hoofdzakelijk weer stukken, meest blijspelen, uit het repertoire van het STUFT gekozen. Het werd voor Nij Libben steeds moeilijker om de kosten voor regie op te brengen. Het was elk jaar weer een zoektocht met veel heen en weer gebel om een geschikte betaalbare regisseur te vinden.

In 2000 wilde Katja Westra uit Weidum ons regisseren. Zij was bezig met het afronden van de lange regieopleiding en moest voor het examen een stuk maken. Katja wou echter geen huistuinenkeuken stuk spelen, zij had een voorkeur voor “de Kening Stjert”van Ionesco. Hoewel het bestuur in eerste instantie niet zoveel vertrouwen in deze keuze had werd voor alle partijen een zeer succesvolle productie. Dit smaakte naar meer. Hierop hebben wij contact gezocht met Keunstwurk of zij ons behulpzaam konden zijn met het zoeken naar ander repertoire.

Zij maakten ons attent op het project NoordOostenWind (NOW). NOW stelde geld beschikbaar voor toneelverenigingen die een steuntje in rug zoeken bij het verhogen van het artistieke niveau. Nij Libben werd voor dit project uitgekozen als vertegenwoordiger van de provincie Friesland. In het eerste jaar werd er gewerkt met Froukje van Houten als regisseur en het stuk “Jacques en syn Master” van Milan Kundera werd gespeeld. Andere jaren werd er 1 uitvoering in het Dorpshuis gespeeld, dat jaar werd er maar liefst 5 maal voor een uitverkochte zaal opgetreden.

In 2004 werd de stap naar het locatietheater gezet. Onder leiding van Pieter Stellingwerf is er ruim een jaar gewerkt aan de voorstelling “Begearte under de Iepen”. Dit stuk van de Amerikaanse schrijver Eugene O’Neill was speciaal voor Nij Libben vertaald uit het Vlaams door Lolkje Hoekstra. Begin september waren er vijf voorstelling op de prachtige locatie in het Jellumer Bosk. Ruim 800 mensen hebben de voorstellingen in dit unieke theater bezocht. Een stijging van ruim 250% ten opzichte van het bezoekersaantal van de vorige productie.