Nij Libben

Veel inwoners van Jellum en Bears, jong en oud, zijn graag met toneel en theater bezig. Bovendien hebben beide dorpen prachtige locaties die zeer geschikt zijn voor toneelvoorstellingen. Die worden dan ook graag gebruikt. Zo zijn er al voorstellingen geweest in het Jellumer bos en op het Uniastate terrein in Bears. Natuurlijk zijn er ook toneelvoorstellingen in het dorpshuis ‘d Ald Skoalle.

In 2012 hebben we voor het eerst een voorstelling gespeeld met kinderen en ouderen ‘Ikke net’. Allemaal korte scenes die laten zien dat volwassenen en kinderen soms niet mét elkaar maar ook niet zónder elkaar kunnen. Omdat het spelen met jongeren zo’n groot succes was, hebben we gekozen om hier mee door te gaan.

In 2013 hadden we een groot succes met het stuk ‘Katharina Katharina yn it guozzebrief’ dat gespeeld werd in een schuur.

In 2014 is gekozen om de jongeren en ouderen te splitsen omdat de groep enthousiaste jongeren dat jaar wel heel groot was. Er werden 2 eenakters gespeeld, één door de 14 jongeren ‘De Beppefyts’ en één door 4 volwassenen ‘Dus hy sûpte’.

In 2016 mocht Nij Libben zich nog steeds verheugen op de groep jonge spelers, die ondertussen al wel 4 jaar ouder zijn. Samen met de volwassenen werd ‘Drift’ gespeeld. Een gewaagd stuk bestaande uit 9 losse scenens met als rode draad seksualiteit. Het publiek werd meegenomen langs 4 verschillende locaties in Jellum en Bears.

In 2017 spelen de oudste jongeren nog steeds mee. Dit keer in een zeer gedurfd stuk “Ien seach se fleanen”, gebaseerd op de film One flew over the cuckoo’s nest. In de psychiatrische inrichting regeert zuster Werner met ijzeren hand. Als er een nieuwe patiënt wordt opgenomen, raakt alles in de war. De vraag ontstaat: Wie is hier de grootste gek?